Porin Laatutalo Oy Brändäys ja verkkosivut | Graafinen tuotanto | 2022

846 | Opinnäytetyön produktio-osa | Roosa Soini

Produktiossa suunniteltiin tilaajalle, Porin Laatutalo Oy:lle omat verkkosivut, graafinen ohjeisto, yritystunnus sekä flyerit markkinointia varten. Tavoitteena oli brändi-ilmeen uudistus, jonka avulla saatiin uusia asiakkaita, ja samalla muistutettiin ihmisiä yrityksen olemassaolosta markkinoilla. Porin Laatutalo Oy on yritys, joka on erikoistunut liikennemerkkien ja ohjekilpien toimitukseen sekä ajoratamerkintöihin. Verkkosivut rakentuivat WordPressin ja Elementorin avulla, ja muissa materiaaleissa käytössä oli Adoben ohjelmistokirjo. Materiaalit pohjautuivat tekemääni graafiseen ohjeistoon, joka mukautui alan visuaalisiin teemoihin.  

Productions outcome is to provide the client Porin Laatutalo Oy a complete new website, a graphic manual, a company logo and flyers for marketing purposes. The goal is to renew the brand image, which will help to get new customers, and at the same time remind people of the company’s existence on the market. Porin Laatutalo Oy is a company that specializes in the delivery of traffic signs and instruction plates as well as roadway markings. The website is built with WordPress and Elementor, and all the other materials are made using Adobe’s software. The new marketing materials are made by following the new graphic manual, which is adapted to the visual themes of the industry. 

Tekijä: Roosa Soini