Näin miesten kesken | Journalistic Lab | 2022

#835 | Journalistic Lab

“Näin miesten kesken” on neliosainen keskusteluohjelma, jonka vieraat ovat miehiä tavallisesta elämästä. Ohjelmasarjan tarkoituksena on sekä herättää keskustelua miehiä koskettavista asioista että murtaa miehiin kohdistuvia oletuksia ja ennakkoluuloja.

Jokaiseen jaksoon on nimetty pääteema. Keskustelunaiheita ei ole kuitenkaan rajattu tarkasti, koska jaksoihin haluttiin aitoa keskustelua ja vuorovaikutusta juontajan ja vieraiden välille. Keskustelunaiheiksi nousee muun muassa vaikenemisen kulttuuri, mieheksi kasvaminen, tunteiden näyttäminen ja erilaiset ihmissuhteet. Monipuolinen vieraskattaus ja avoin keskustelu antaa katsojalle ajattelemisen aihetta. 

Jokainen jakso kestää noin 30 minuuttia ja sisältää lyhyen asiantuntijahaastattelun.

“Näin miesten kesken” is “Man to man” talkshow consisting of four episodes and each episode has two guests discussing the topics with the host. The guests are ordinary men who live a normal life. The purpose of this program series is to both increase discussion about topics that affect men and to also break stereotypes and prejustices.

Each episode has its’ own theme. We wanted to have authentic discussion and interaction between guests and host, so the topics are not too tightly predetermined. In the episodes men are discussing about “silent culture among men”, growing up to be a man, showing emotions and different kind of relationships. Versatile guests and open discussion give the viewer lot to think about!

Each period is about 30 minutes long.

Työryhmä:
Kalle Haataja
Saara Kolehmainen
Aaron Putula
Julia Ramstedt