Kuren markkinointi | Graafinen tuotanto

 

Uudet ja yhtenäiset markkinointimateriaalit sekä graafinen ohjeisto Kurelle, suomalaisen designin erikoisliikkeelle.

New and unified marketing materials and graphic guideline for Kure, finnish design store in Oulu 

Graafinen suunnittelu: Lotta Pekkala
Valokuvaus: Vili Huovinen

686 | Opinnäytetyön produktio-osa | 2018