Konseptista tekstuuriksi | peligrafiikka

Konseptista tekstuuriksi | peligrafiikka | 2016

Produktiona halusin seurata konseptitaiteen matkaa tektuuriksi, tekstuurit julkaistaan The Great Deep Blue nimisessä PC-pelissä.

As a production, I wanted to follow concept art`s journey to becoming a texture, textures will be published in a PC-game called The Great Deep Blue.

Tekijä: Anssi Vieruaho

601 | opinnäytetyön produktio-osa