Naisyrittäjät -podcast | Podcast | 2022

853 | Opinnäytetyön produktio-osa | Anu Kauppila

Naisyrittäjät -podcastissa keskustellaan oululaisten naisyrittäjien kanssa siitä, millainen heidän tiensä oli yrittäjyyteen sekä yrittäjyyden mukanaan tuomista haasteista, mahdollisuuksista ja onnistumisista.  

Podcastissa puhutaan myös siitä, millainen persoona ja luonne sopii yrittäjälle sekä millaista on toimia yrittänä Oulussa ja mitä naisyrittäjien yhteisö antaa. 

In this podcast, I talk with female entrepreneurs from Oulu about what their path to entrepreneurship was like, as well as the challenges, opportunities and successes that entrepreneurship brings with it.  

We also talk about what kind of personality and character suits an entrepreneur and what it’s like to work as an entrepreneur in Oulu and what the community of female entrepreneurs provides. 

Tekijät: Anu Kauppila – tuottaja