Vain ihmeellinen on kaunista | 3D-ANIMAATIO, VIDEO, GRAAFINEN TUOTANTO | 2023

#849 | Opinnäytetyön produktio-osa | Otso Ritonummi

Virtuaalinen teos, jossa 3D-animoidut objektit sekä maisemat ja tilat luovat katsojalle unenomaisen tilan katseltavaksi. Teos yhdistää fotogrammetrian avulla toteutettuja 3D-malleja, jotka on upotettu pelialustalla luotuun ympäristöön. Lopputuloksena on video, joka yhdistää produktion vaiheet. 

Työ toteuttiin kameralla, MetaShape- ja Unreal Engine 5 -ohjelmalla, sekä Photoshopin ja After Effectsin avulla. 

A virtual work in which 3D animated objects as well as landscapes and spaces create a dreamlike space for the viewer. The work combines 3D models realized with the help of photogrammetry, which are embedded in the environment created on the game platform. 

The work was carried out with a camera, MetaShape and Unreal Engine 5, as well as Photoshop and After Effects. 

Tekijät:  
Otso Ritonummi