Kuvituksia kasveista | Graafinen tuotanto | 2022

841 | Opinnäytetyön produktio-osa

Kuvituksia kasveista on yhdeksän kuvituksen sarja, jonka päämääränä oli löytää oma visuaalinen tyyli. Kuvitukset ovat omia itsenäisiä teoksiaan, mutta toimivat myös yhdessä suurena kokonaisuutena. Kuvitukset on toteutettu yhdistelemällä digitaalista piirtämistä käsillä tehtyihin elementteihin. 

Kuvitukset on luotu mielikuvituskasveista ja jokaisen taustalla on tarina tai tunnetila, jonka ympärille työtä on rakennettu. Toivon katsojan pohtivan mitä ajatuksia ne itsessä herättävät. 

Kuvituksia kasveista is a series of botanical illustrations. It contains nine individual  illustration which are made with both digital and hand drawn elements. I hope people will stop and think of all the emotions and stories that might be behind these imaginational plants and flowers.  

Tekijät:  
Sirja Majaluoto – Kuvittaja