Viestintäsuunnitelma Breathe Mobile Solutions Oy | Viestintä | 2021

809 | Opinnäytetyön produktio-osa | Linnea Mustonen

Breathe Mobile Solutions oy haluaa kehittää ulkoista viestintää ja tehdä siitä suunnitelmallisempaa vuonna 2022. Laadin yritykselle viestintäsuunnitelman, joka painottuu ulkoiseen viestintään. Erityisesti suunnitelmassa kiinnitetään huomiota olemassa olevien sosiaalisen median tilien tehokkaaseen käyttöön viestinnässä. 

Lisäksi viestintäsuunnitelmassa käsitellään yrityksen sisäistä viestintää ja annetaan valmiuksia kriisiviestintään. Suunnitelmassa on myös ohjeet mediatiedotteen laatimiseen. 

Liitteenä suunnitelmassa on julkaisukello vuodelle 2022, johon toimijat voivat kirjata tulevia sosiaalisen median julkaisuja, tulevia tapahtumia ja kampanjoita. 

 
Breathe Mobile Solutions oy wants to develop external communication and make it more planned in 2022. I made a communication plan for the company. In particular, the plan pays attention to the effective use of existing social media accounts and external communications. 
 
The communication plan considers company’s internal communications and provides capabilities for crisis communications. The plan also includes instructions for preparing a media release. 

Attached to the plan is a release clock for 2022, where workers can add social media releases, upcoming events and campaigns. 
 

Tekijä: 
Linnea Mustonen – Tekijätuottaja: Ideointi, suunnittelu, viestintäsuunnitelman kokoaminen, visuaalinen ilme, yhteys tilaajaan sekä ohjaavaan opettajaan, dokumentit.