Ultima Ruin| Graafinen pelituotanto | 2023

858 | Opinnäytetyön produktio-osa | Emma Ronkainen

Ultima Ruin on produktio, joka keskittyy konseptitaiteeseen kuvitteellista 3D-videopeliprojektia varten. Projekti perustuu itse keksimään tarinaan, jonka pohjalta konseptit luodaan. Konseptit voivat toimia pohjana myöhemmin laadituille konsepteille ja niiden avulla määritellään pelin mahdollinen visuaalinen ilme.  

Valmis produktio sisältää 4 valmista konseptia: päähahmo, vihollinen, esine/ase, ja sijainti. Konseptit toteutetaan 2D-piirroksina, jotka esitellään PDF-formaatissa kuvausten kanssa. Tavoitteena on tehdä mahdollisimman viimeistellyt konseptit, joita voi hyödyntää portfoliossa. Konseptien prosessiin kuuluu ideointi, referenssien hakeminen, luonnostelu ja viimeistely. 

Ultima Ruin is a production that focuses on concept art for an imaginary 3D video game project. Concepts act as a base for later concepts and with them the general visual design is defined for the video game.  

The finished production consists of four completed concepts: main character, enemy, weapon and location. Concepts were excecuted as 2D drawings keeping in mind for a possible 3D modeling later. The concept design process included ideation, reference research, sketching and painting. 

Tekijät: Emma Ronkainen