Valta ja Aarnipuu| Graafinen tuotanto | 2022

830 | Opinnäytetyön produktio-osa | Janika Pesonen

Kääpiö, jolla on epätavallisia voimia hallita maata ja vastasyntynyt vuoriston henki, jonka tehtävä on olla hänen oppaansa. Viekas ja ilkikurinen dryadi, joka elää mystisessä metsässä hyvin laiskan haltijan kanssa. Meditoiva metsän sydän, josta kaikki elämä on lähtöisin ja epätoivoon vaipunut näkijä, joka pyrkii korruptoimaan metsän sydämen.   

Valta ja Aarnipuu on tuotanto, jossa suunnittelin kuusi hahmoa. Idea tuotantoon lähti omasta intohimosta hahmosuunnitteluun peleissä ja piirtäessä. Halusin kehittyä hahmosuunnittelijana ja ymmärtää minkälainen ajatusmaailma on kaikkien rakastettujen hahmojen takana. Kirjoitin ensin aiheesta tutkielman ja sen jälkeen kokeilin oppimaani käytännössä. 

A Dwarf with unusual abilities to control earth and a newborn mountain spirit who is supposed to be her guide. Cunning and mischievous dryad who lives in a mystical forest with a very lazy elf. A meditating heart of the forest from which all life originates and a seer who has fallen in despair and seeks to corrupt the heart of the forest.  

Valta and Aarnipuu is a production where I designed six characters. The idea for the production came from my own passion for character design in games and drawing. I wanted to become better at character design and understand what is the thought process behind the characters we all know and love. First I wrote my thesis about character design and then tried out what I had learned in practice.  

Tekijät:  
Janika Pesonen – Tekijätuottaja