kuopiotahko.fi -opiskelusivustokokonaisuus | Sisällöntuotanto | 2021

#798 | Opinnäytetyön produktio-osa | Jesse Kettunen

Tavoitteena oli luoda kuopiotahko.fi -sivustolle sivustokokonaisuus, joka palvelee niin Kuopioon alueelle hakevia kuin alueella jo opiskelevia, eli tämän sivustokokonaisuuden kohderyhmää niin kielellisesti kuin myös käyttäjäystävällisyydellään. 

Sivusto kokoaa yhteen alueen opintotarjonnan ja tärkeimmät infot, toimien inspiroivana sisäänheittäjänä yhteistyökumppaneiden omille sivuille sekä samalla toimien alueen vetovoimaa korostavana sivustona opiskelijoille. 

Sivustoa päivitetään ja tullaan päivittämään tarpeen mukaan, sekä sitä digimarkkinoidaan ympärivuotisesti, kuitenkin siten, että ”sesonkiaikoina” (esim. yhteishaut) markkinoinnin volyymi on huomattavasti suurempi. 

Summary: 
The aim was to create study pages for the kuopiotahko.fi website that serves students who are applying to Kuopio area and students who currently study in Kuopio area. So the target group of this website, will be treated well both linguistically and in terms of user-friendliness. 

The site brings together the study catalog and the most important information in the area, acting as an inspiring visitor to the partners’ own pages and at the same time acting as a site for students emphasizing the attractiveness of the area. 

The site will be updated as needed, and will be digitally marketed throughout the year, however, with a significantly higher marketing volume during joint searches. 

Tekijät:  
Jesse Kettunen – Tekijätuottaja, sisältö, kokonaisuus ja markkinointi