Almaty -valokuvanäyttely | valokuvanäyttely | Sami Aspelund

#834 | Opinnäytetyön produktio-osa | Sami Aspelund

 Almaty – valokuvanäyttely, on Sami Aspelundin OAMK:in produktio-osuus. Aspelund oli vaihdossa Kazakstanin Almatyssa vuoden 2021 syyslukukaudella. Vaihdon aikana otetuista kuvista on koostettu valokuvanäyttely, joka esitettiin Oulussa Kulttuuritalo Valveella 7.6 -3.7.2022. Valokuvanäyttely koostui yhteensä yhdeksästätoista kuvasta. Näyttelyn tavoitteena oli antaa kuva siitä, miltä Kazakstanin suurimman kaupungin, Almatyn, kaduilla näyttää. Kazakstan, niin kuin muukin keski-Aasia ovat suomalaiselle yleisölle melko tuntemattomia, joten Aspelund halusi antaa maasta ja kaupungista jonkinlaisen yleiskuvan. Kuvat näyttävät muun muassa rakennustyömiehiä, kadunlakaisijoita, liikennettä, arkkitehtuuria ja luontoa. 

Almaty – photo exhibition is a production made by Sami Aspelund for OAMK. Aspelund was an exchange student in Almaty, Kazakhstan at fall semester of 2021. Photos that were took during the exchange were made as a photo exhibition that was shown in Culture house Valve in Oulu from 7.6.2022 to 3.7.2022. Exhibition was made of nineteen photos. Goal of the exhibition was to give a view of what you can see on the streets of the biggest city in Kazakhstan, Almaty. Kazakhstan, like the rest of Middle-Asia is quite unknown to Finnish audience, so Mr. Aspelund wanted to show some kind on general view of the city. The pictures show for example construction workers, street cleaners, traffic, architecture, and nature. 

Tekijät: Sami Aspelund – Tekijätuottaja: kaikki produktion tehtävät