Rantapallon matkailuartikkelit | Matkailujournalismi | 2020

750 | Opinnäytetyön produktio-osa | Julia Asikainen

Tein opinnäytetyöni produktion tilaustyönä Rantapallolle. Kirjoitin heidän verkkosivuilleen yhteensä 5 vastuulliseen matkailuun liittyvää artikkelia. Artikkelieni aiheet olivat matkailun vaikutukset paikallisiin, junamatkailun kasvava suosio ja sen ekologisuus, matkailun vaikutukset luontokohteisiin, vastuullinen matkailu kotimaassa sekä lentopäästöjen kompensoinnin luotettavuus. Haastattelin jokaiseen artikkeliin aiheeseen perehtynyttä asiantuntijaa ja etsin tietoa eri nettilähteistä, tutkimuksista sekä aiemmin aiheista kirjoitetuista jutuista. Työvaiheisiin kuului artikkelien suunnittelu, tiedonhankinta, kirjoittaminen ja lopuksi juttujen viimeistely.

Päädyin aiheeseeni sitä kautta, että halusin tehdä jotain matkailujournalismiin liittyvää. Kyselin eri matkailumedioilta, olisiko heillä kiinnostusta tilata minulta jonkinlaista journalistista projektia tilaustyönä. Kyselyni tuloksena sain Rantapallolta vastauksen, että voisin tehdä heille produktioni. Sen jälkeen aloimme yhdessä Rantapallon sisältöpäällikön kanssa suunnittelemaan, mitä heille tekisin. Keskustelujen jälkeen päädyimme vastuullisesta matkailusta kertoviin artikkeleihin ja aloin pohtimaan eri aiheita niille.

Suunnittelun jälkeen aloitin toteutuksen, johon liittyi aluksi tiedonhankintaa ja haastateltavien kontaktoimista. Tein puhelinhaastatteluja asiantuntijoiden kanssa ja sen jälkeen kirjoitin aina yhden artikkelin kerrallaan. Tuotannon toteutusvaihe oli kaikista aikaa vievin.

Tuotannon viimeistelyyn kuului artikkelien muokkaaminen ohjaavan opettajan ja Rantapallon sisältöpäällikön kommenttien pohjalta. Viimeistelin jutut myös lisäämällä jokaiseen erillisen hakukoneoptimoidun otsikon Rantapallon pyynnöstä. Viimeistelyjen jälkeen palautin lopulliset jutut Rantapallolle. Artikkelit julkaistaan Rantapallon verkkosivuilla poikkeuksellisesti vasta koronatilanteen rauhoituttua.

I did my production as a commission to Finnish travel media Rantapallo. I wrote five articles about responsible tourism for their website. The topics for my articles were impacts of tourism for locals, increasing train travel and its ecology, impacts of tourism for nature destinations, responsible tourism in Finland and compensations for air emissions and its reliability. I interviewed specialists for every articles and I looked information from different web sites, studies and previously written articles. The works steps included planning the articles, data acquisition, writing and finishing the articles in the end.

I ended up to choose this topic for my production because I wanted to do something about travel journalism. I asked from different travel media’s if they would be interested to order some journalistic project as a commission. After inquiries, I got an answer from Rantapallo that I could do my production to them. Then me and Rantapallo’s content leader started to plan what could I do for them. After discussions, we ended up with the articles about responsible tourism and I started to think different topics for them.

After planning, I started the data acquisition and contacting the interviewees. I did phone interviews with the specialists and wrote one article at a time. This was the most time consuming step of my production. Finishing my production included editing the arcticles based on the teacher’s and Rantapallo’s content leader’s feedback. I also added SEO-titles for each articles. After finishing the articles I send them to Rantapallo. Articles will be published on their website after the current COVID-19 situation.

Tekijä: Julia Asikainen – Suunnittelu, tiedonhakinta, haastattelut sekä kirjoittaminen