Keskity tulevaan -työkirja | Graafinen tuotanto | 2022

#827 | Opinnäytetyön produktio-osa | Jenna Suutari

Keskity tulevaan -työkirja on opiskelijan työkalu, inspiraation ja motivaation lähde ja apuri opintojen aikana. Työkirja ikään kuin yhdistää kalenterin, muistikirjan ja päiväkirjan. Sen avulla opiskelija pystyy suunnittelemaan opintojaan, reflektoimaan oppimaansa tai vaikkapa tekemään nopeita muistiinpanoja.  

Työkirjan reflektoivat kysymykset auttavat opiskelijaa tutustumaan itseensä ja pohtimaan valitsemaansa alaan liittyviä asioita syvemmin.  

ENG: 

Keskity tulevaan –workbook is a tool for students to find inspiration and motivation for their studies. By using the workbook student can take quick notes, plan their studies and get to know themself better.  

The workbook has journaling prompts that helps students to get to know themselves better and think about their studies closely.  

Tekijä:  
Jenna Suutari – Tekijätuottaja