Röntgenhoitajan työnkuva ja opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa | videotuotanto | 2022

#830 | Opinnäytetyön produktio-osa | Sami Luukela

Monialaisessa yhteistyössä tehdyllä ja Oulun ammattikorkeakoulun tilaamalla videolla esitellään röntgenhoitajan opintoja Oulun ammattikorkeakoulussa sekä röntgenhoitajan työnkuvaa. Videon toteuttivat osana opinnäytetyötään viestinnän opiskelija Sami Luukela sekä röntgenhoitajaopiskelijat Pipsa Lukkarinen ja Suvi Lähdemaa.  

Video toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Video on kuvattu Oulun yliopistollisen sairaalan radiologian ja sädehoidon yksiköissä. Erityisesti kevään 2022 yhteishaun markkinointia varten tehdyllä videolla esitellään muun muassa erilaisia kuvantamistekniikoita sekä työtehtäviä, joissa röntgenhoitaja voi toimia ja kerrotaan röntgenhoitajien jatkokouluttautumismahdollisuuksista.  

Esittelyvideon tavoitteena oli auttaa Oulun ammattikorkeakoulua opintojen markkinoinnissa sekä parantaa opiskelupaikkaa hakevien tai muuten aiheesta kiinnostuneiden käsitystä ammatista. 

The video, made in a multiprofessional collaboration and commissioned by Oulu University of Applied Sciences, shows the radiologist’s studies at Oulu University of Applied Sciences and the job description of the radiologist. The video was made as part of their thesis by communications student Sami Luukela and radiologist students Pipsa Lukkarinen and Suvi Lähdemaa. 

The video was made in collaboration with the Northern Ostrobothnia Hospital District. The video was filmed in the radiology and radiotherapy units of Oulu University Hospital. In particular the video, made for the marketing purposes, demonstrates various radiation and imaging techniques and work tasks in which radiologist can work in. 

The aim of the presentation video was to help Oulu University of Applied Sciences in marketing their studies and to improve the perception of the profession for those who are applying for study or are otherwise interested in the subject. 

Tekijät: Sami Luukela – Tekijätuottaja, video
Pipsa Lukkarinen: käsikirjoitus, avustavat työtehtävät
Suvi Lähdemaa: käsikirjoitus, avustavat työtehtävät