Raudaskylän Kristillisen Opiston ilmeen uudistus | graafinen tuotanto | 2021

808 | Opinnäytetyön produktio-osa | Lotta Jaatinen | 2021

Yli sata vuotta toiminut Raudaskylän Kristillinen Opisto on herännäisopisto Ylivieskan maaseudulla. Se on laajasti tunnustettu ihmisarvoa kunnioittava, monipuolinen ja moniarvoinen oppijoiden ja toimijoiden yhteisö, joka edistää kaikella toiminnallaan ihmisten hyvinvointia ja kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia. Sana “kristillisyys” opiston nimessä tarkoittaa kristillistä lähimmäisenrakkautta ja sitä, että hyväksytään ihmiset iästä, kansallisuudesta, taustasta tai elämänkatsomuksesta riippumatta. Ihminen saa tulla sellaisena kuin on ja lähteä sellaisena kuin tuli.  
 
Raudaskylän Kristillinen Opisto tarvitsi uuden graafisen ilmeen, joka toisi brändin ilmeen tähän päivään ja selkeyttäisi sekä talon ulkoista että sisäistä viestintää. Varsinaista graafista ohjeistoa ei ole ollut aikaisemmin, joten markkinointimateriaalit saattoivat erottua räikeästi toisistaan. Logon ja vaihtelevan vihreän värin lisäksi ei ollut muuta yhdistävää tekijää, kuten graafisia elementtejä tai fonttia, joka toisi johdonmukaisuutta visuaaliseen viestintään. Opiston uusi ilme on opiston keskeisten arvojen mukaisesti kestävä, moderni ja silti tukevasti juurillaan kunnioittaen historiaansa.  
 
Abstract: 
Raudaskylä Christian College (RKO) is a widely recognized community of learners located in Ylivieska, who respect human dignity, diversity and pluralism, and who contribute to the well-being of people and the various dimensions of sustainable development. The word “Christian” in their name means “love of neighbour” and the acceptance of people regardless of age, nationality, background or outlook on life, and derives from Christian ethics rather than Christian religion or faith. People are allowed to come as they are and to leave as they came. 

Raudaskylä Christian College needed a new visual identity that would bring the brand to the present day and clarify both the external and internal communication. There haven’t been any brandbooks or graphic guides before, so the marketing materials could be renewed and unified. Apart from the logo and the use of multiple shades of green, there was no other unifying factor, such as graphic elements or fonts, that would bring consistency to visual communication. The new look is durable, modern, and yet firmly rooted in the core values and history of Raudaskylä Christian College. 
 
Tekijät:  
Lotta Jaatinen – Tekijätuottaja