Some-suunnitelma Habitat Apartmentsille | somesuunnitelma

Sosiaalisen median strategian laatiminen ja toteutus matkailualan yritykselle. Tavoitteena oli saada ohjattua sosiaalisen median, etenkin Facebookin, kautta mahdollisimman paljon liikennettä yrityksen verkkosivuille.

Creating a social media strategy for a travel business. The aim was to guide users to the company web page via social media channels, especially through Facebook. 

Tekijä: Henrietta Nyberg, tuottaja

653 | Opinnäytetyön produktio-osa | 2017