Hyvän mielen seinäkalenteri | Graafinen tuotanto | 2021

764 | Opinnäytetyön produktio-osa | Noora Kuha

Hyvän mielen seinäkalenteri. kuvitus: Noora Kuha.

Hyvän mielen seinäkalenteri on graafinen tuotanto, joka yhdistää kaksi minulle, eli tekijälleen tärkeää aihetta, mielen hyvinvoinnin ja taiteen. Mietin pitkään, kuinka yhdistäisin tuotannossani nämä kaksia asiaa, kunnes keksin, että kalenteri olisi loistava ratkaisu, sillä se on yleensä hyvin vahvasti mukana ihmisten päivittäisessä elämässä.

Seinäkalenteria koristaa 13 viehättävää mustavalkoista kuvitusta. Lisäksi joka kuukausi antaa pienen tehtävän tai sisältää mietelauseen liittyen mielen hyvinvointiin. Kalenterin tekstit ovat saaneet inspiraatiota useista lähteistä mm. lukemistani aihepiirin kirjoista, lähipiiriltäni ja omista kokemuksestani.

Kalenterin mustavalkoiset kuvitukset toimivat myös halutessa värityskirjan tavoin, antaen jokaisen oman luovuuden kukkia.

This graphical production is a wall calendar with a mental well-being theme, and it combines two very important subjects to me, well-being, and art. For a long time, I thought of a way to combine these two things in my production. Then I realized that a calendar would be a brilliant solution, since it is often involved in people’s everyday life.

The wall calendar has 13 delicate black and white illustrations of flowers. Every month also has a small task, or an aphorism related to mental well-being. The texts were inspired by multiple sources, for example, books I have read on the subject, my family and friends, and my own experiences.

The calendars black and white illustrations can also work as a coloring book. So that everyone’s own bud of creativity can have a chance to blossom.

Tekijät: Noora Kuha – Kuvittaja-taittaja

  • Hyvän mielen seinäkalenteri. kuvitus: Noora Kuha.
  • Hyvän mielen seinäkalenteri. kuvitus: Noora Kuha.
  • Hyvän mielen seinäkalenteri. kuvitus: Noora Kuha.
  • Hyvän mielen seinäkalenteri. kuvitus: Noora Kuha.
  • Hyvän mielen seinäkalenteri. kuvitus: Noora Kuha.