Somaksi Solmittu | Graafinen tuotanto | 2022

#801 | Opinnäytetyön produktio-osa | Tiia Brinck

Somaksi Solmittu on graafinen tuotanto, johon kuuluu erilaisia visuaalisia markkinointimateriaaleja. Alusta loppuun käsin tehdyt kynttilät ja upeat makrameetyöt innoittivat minut tekemään asiakkaalle juuri hänen näköisensä graafisen ilmeen.

Somaksi Solmittu is a graphic production that includes various visual marketing materials. Candles and macrame works made by hand from start to finish inspired me to create a graphic look for the client.

Tekijät:
Tiia Brinck – Tekijätuottaja