Sisältöylikuormitus | Podcast | 2022

#833 | OPINNÄYTETYÖN PRODUKTIO-OSA | ALIISA UUSITALO

Ovatko meemit propagandaa? Miten e-julkkikset myyvät meille tuotteita? Mitä varten tyypit trollaa? Sisältöylikuormitus -podcast syventyy pohtimaan nykykulttuurin ja internet-ajan ajankohtaisia ilmiöitä sekä herättelee kuulijaa tutkailemaan myös omaa suhdettaan someen ja internetiin.

Haastatteluissa kuullaan kolmea asiantuntijaa Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistoista sekä ilmiöitä kohdanneita ihmisiä.

Podcast on tehty osana Oulun ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä.

Tekijä: Aliisa Uusitalo
Kansikuvat: Irene Ylinen
Musiikki ja äänitehosteet: Epidemic Sound, Artlist

Are memes propaganda? How do e-celebrities sell products to us? Why do trolls troll? Sisältöylikuormitus- podcast delves into the phenomena of contemporary culture and the Internet, and also awakens the listener to explore their own relationship with social media.

The interviews feature three experts from the universities of Helsinki, Tampere and Oulu, as well as people who have been affected by the phenomena.

The podcast has been made as part of Oulu University of Applied Sciences’ thesis.

Author: Aliisa Uusitalo
Cover photos: Irene Ylinen
Music and sound effects: Epidemic Sound, Artlist