Modern Lines Tarot Deck – Major Arcana | Graafinen tuotanto | 2021

761 | Opinnäytetyön produktio-osa | Jenna Kallio

Modern Lines Tarot Deck: Major Arcana -tuotanto

Astrologian kiehtova ja mystisen moniulotteinen maailma yhdessä toteutuksen perään haikailevien visioiden kanssa selkeyttivät utukuvaa oman tarotkorttipakan luomisesta. Siitä tämä intohimoprojekti sai alkunsa graafisen tuotannon muodossa. 

Tuotannon myötä muotoutui laajemmasta tarotkorttikokonaisuudesta osa, joka toimii merkittävänä välietappina lopullisen tuotteen valmistumiselle. Produktioon sisältyi 22 korttia kuvituksineen, tekstisisältöineen ja symboleineen sekä mockupit jokaisesta kortista. 

Tulos on tekijänsä freelancer-brändin mukainen, moderni, sekä yhtenäinen kokonaisuus kortteja, joiden kuvituksia on personoitu hipaisulla eloisuutta sekä teksturoimalla vektorigrafiikkaa valokuvan avulla.

Alkuperäiset mockup PSD-tiedostot on luonut käyttäjä yeven_popov sivustolla www.freepik.com.

The fascinating and mysteriously multidimensional world of astrology, together with the visions longing for implementation, clarified the haze of wanting to create a personal deck of tarot cards. From this vision, a passion project originated in the form of a graphic production.

With the production, a part of a larger set of tarot cards was formed, which serves as a significant milestone for the completion of the final product. The production included 22 cards with illustrations, text content and symbols, and additional mockups of each card. 

Based on the creator’s freelancer brand, the final result is a modern and unified set of cards, in which the illustrations have been personalized with a touch of liveliness and by texturizing vector graphics with the help of a photo.

The original mockup PSD files have been created by yeven_popov – www.freepik.com.

Tekijä:

Jenna Kallio – Art director, graafikko