Kokkeilua reseptikalenteri | Graafinen tuotanto| 2023

863 | Opinnäytetyön produktio-osa | Varpu Mäkinen

Kokkeilua reseptikalenteri on vuoden 2023 keväällä valmistunut opinnäytetyön produktio.  Kalenteri siältää 12 eri ruokakuvitusta, jotka ovat värikkäitä itsenäisinä julisteinakin toimivia digitaalisesti tuotettuja kuvituksia. Kuvituksissa esitellään jokaiselle kuukaudelle yksi sesonkiin, vuodenaikaan tai juhlapyhään sidottu, usein muiden maiden ruokakulttuurista ammentava ruoka-annos ja vastaava resepti siihen. Kalenterin tarkoitus on yhtä aikaa kannustaa kokeilemaan vuoden aikana 12 uutta ja erilasta reseptiä ja sesongin raaka-aineita, ja olla kaunis ja värikäs esteettisesti mielenkiintoinen kokonaisuus, joka vahvistaa tekijän omaa visuaalista identiteettiä.   

Tekijä-tuottaja Varpu Mäkinen on toteuttanut kalenterin reseptit omien reseptien pohjalta tai omien reseptimuunnelmien kautta. Lisäksi projektin ympärille on rakennettu Kokkeilua brändi. Kokkeilualle on luotu Instagram-kanava, jossa esitellään sisältöä ruuanlaitosta, uusia kuvituksia, sekä reseptiseinäkalenteriin liittyvää materiaalia. 

Kokkeilua recipe calendar is a production for a practical thesis completed in the spring of 2023. The calendar contains 12 different food illustrations, which are colorful digitally produced illustrations that also work as independent posters. The illustrations show one dish for each month that is tied to a season or holiday, often drawing from the food culture of other countries. The calendar also includes the corresponding recipe for each illustration. The purpose of the calendar is at the same time to encourage to try 12 new and different recipes and seasonal ingredients during the year, and to be a beautiful and colorful aesthetically interesting product that strengthens the author’s own visual identity. 
 
Author-producer Varpu Mäkinen has implemented the calendar’s recipes based on her own recipes and adaptations of recipes. In addition, a brand for Kokkeilua has been built around the project. An Instagram channel has been created which presents content about cooking, some new illustrations, and material related to the project. 

Tekijät:  
Varpu Mäkinen- Tekijätuottaja / Graafikko, kuvittaja,