Negatiivi | Graafinen tuotanto | 2022

#832 | Opinnäytetyön produktio-osa | Ellanoora Anttila & Veera Rahtula

Negatiivi - Graafinen tuotanto

Oletko ikinä hämmästellyt vanhoja mainoksia, joissa sukupuoliroolit ovat korostuneet ja naisia puhutellaan perheenemäntinä? Jep, niin mekin hämmästelimme. Tästä saimme idean produktion tuotannolle, jossa tuomme vanhoja mainoksia nykyaikaan rooleja käännellen – pyykinpesukonetta ei täytäkään perinteinen kodinhengetär, vaan mies hymyssä suin.  

1950–1970-lukujen suomalaisessa mainonnassa ei juurikaan näkynyt erilaisia, tavallisia ihmisiä. Hahmot olivat pitkälti sen aikaisten kauneusihanteiden mukaisia, länsimaalaisia henkilöitä. Kuvituksissa tuomme esiin kaikennäköisiä hahmoja, joilla ei ehkä ole vielä tänäkään päivänä näkyvää jalansijaa mainosmaailmassa. Produktion nimi Negatiivi kuvastaa vastakkainasettelua, jota pyrimme luomaan teosten sisällöissä vanhoille normeille. 

Produktion taustatyönä ja inspiraation lähteenä toimii tutkielmamme, jossa tarkastelimme aikaisemmin mainitun aikakauden mainoksia ja niissä tapahtuneita muutoksia vuosikymmenten välillä. 

Tekijät:  
Ellanoora Anttila – Tekijä-tuottaja: Kuvittaminen 
Veera Rahtula – Tekijä: Kuvittaminen 

Instagram: @negatiivi_produktio 

Have you ever wondered how controversial some old advertisements are? The sex roles are highlighted and women are addressed only as housewifes. Yup, we have wondered that too. That’s the reason behind the idea or our production work, where we bring old advertisements to this day and change stereotypical roles. The washing machine isn’t used by a happy housewife, but a smiling man instead. 

Finnish advertising in 1950’s to 1970’s didn’t present different, normal people. The characters in the advertising were mainly represented by western beauty standards. In our illustrations we’ll give root to all kind of characters which aren’t shown widely in advertising even on this day. The name of the production, Negatiivi (Negative), reflects the confrontation that we want to create against the old contents and norms.  

The inspiration and research for our production was our thesis work where we examined Finnish print advertisements between 1950’s to 1970’s and the changes between different years.