PilatesTapiolan verkkokauppa | WEB-tuotanto | 2022

826 | Opinnäytetyön produktio-osa | Marjaleena Pihlflyckt

Opinnäytetyöksi tein PiltesTapiolalle tilaustyönä verkkokaupan suunnittelun ja toteutuksen. Suunnittelin verkkokaupalle käyttäjäystävällisen, responsiivisen käyttöliittymän. Verkkokaupan ilme mukailee brändiä, ja lisäksi siinä on huomioitu myös saavutettavuus. Verkkokaupassa myytäville videoille suunnittelin ja tein uudet kansikuvat, joista näkee mitä pilates-apuvälineitä videoilla on käytetty.  

Verkkokauppa toteutettiin sen vanhaan pohjaan. Verkkokauppa oli rakennettu WordPress ja WooCommerce yhdistelmällä. Hyödynsin ilmaisia lisäosia, lapsiteemaa sekä tyylitiedostoja saadakseni suunnitelmien mukaisen ilmeen verkkokauppaan. Sivulle luotiin myös käyttäjärekisteröinti, joka mahdollistaa videoiden oston pidemmälle ajalle kuin vain kertakatseluun.  

Verkkokauppa on julkaistu ja kaikkien käytettävissä. Se on responsiivinen, joten videoita voi katsella niin mobiililaitteella kuin suuremmallakin ruudulla.  

English: 

I did e-commerce site for PilatesTapiola as a practical part of my thesis. I designed user friendly and responsive user interface for the e-commerce. Visuality for the site comes from PilatesTapila brand however not to forget the accesibility. I designed new cover photos for the videos e-commerce sells, and from them one can see if in the video there are any Pilates equipment  used.  

E-commerce was made in the same site it already existed. E-commerce was build with WordPress and WooCommerce. I used free plugins, child theme and CSS to build site to look like my designs. There was also turned on user regiteration so it is possible to watch videos more than just one time.  

E-commerce site is now published and anyone can go and buy a video there. It is responsive so one can watch videos with a mobile or a larger screen.  

Tekijät:  
Marjaleena Pihlflyckt – Tekijätuottaja