Erilaiset väliruudut | Lyhytanimaatio

Mitä tapahtuu, kun koira löytää appelsiinin ja alkaa leikkiä sillä kuin pallolla? Tämä digitaalinen lyhytanimaatio esittelee erilaisia väliruututyylejä ja kuinka ne vaikuttavat animaation liikkeeseen käytännössä.

What happens when a dog finds an orange and starts playing with it as if it’s a ball? This digital short animation introduces various inbetween frame styles and how they affect the movement of the animation in practice.

Tuottaja, tekijä: Arja Kuusela

657 | Opinnäytetyön produktio-osa | 2018