Reunalla | tietokirja

Reunalla-kirja on toimittaja Jenni Räinän ja valokuvaaja Vesa Rannan kahden vuoden yhteistyön tulos. Räinä ja Ranta kiersivät Suomen, lähinnä Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaan sekä Kainuun sivukylillä haastattelemassa ja kuvaamassa ihmisiä, jotka eri syistä mutta omasta halustaan asuvat syrjässä – reunalla. Näiden haastattelumatkojen tuloksena syntyi Like Kustannuksen lokakuussa 2017 julkaisema teos Reunalla – Tarinoita Suomen tyhjeneviltä sivukyliltä. Teos oli yksi kuudesta vuoden 2017 Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon ehdokaskirjasta. Vesa Ranta koosti kuvista myös näyttelyn, jonka ensimmäinen näyttelypaikka oli Valvegalleriassa Oulussa 17.11.2017 alkaen.

During a period of two years Journalist Jenni Räinä and photojournalist Vesa Ranta interviewed and photographed people who willingly and for different reasons live in remote parts of Finland. The book Reunalla – on the edge – was born out of these journeys and was published by Like in October 2017. The book Reunalla was one of the six nominees for the Tieto-Finlandia Award nominated for the best Finnish non-fiction book of 2017. Vesa Ranta also compiled an exhibition from the photographs. It first opened in Oulu in Valvegalleria on the 17th of November 2017.

Henna Raitala: Kirjan graafinen suunnittelu, taitto ja kuvaeditointi, osallistuminen näyttelyn kuratointiin /
Graphic design, layout and picture editing of the book, participation in the curating of the photo exhibition

656 | Opinnäytetyön produktio-osa | 2017