Kampusradion toimintasuunnitelma | toimintasuunnitelma | 2021

774 | Opinnäytetyön produktio-osa | Sampo Nevalainen & Jenna Louhela

Kuva: Sampo Nevalainen ja Jenna Louhela.

Keväällä 2020 kuulimme Kati Teirikolta, joka opettaa radiotyönkursseja Oamkissa, että tarkoituksena on ollut suunnitella uudelle Linnanmaan yhteiskampukselle omaa kampusradiota. Tästä saimme yhdessä idean tehdä opinnäytetyömme produktio-osuutena tarvittava pohjatyö tulevan kampusradion perustamiseksi.

Produktiomme tarkoituksena oli koota yksien kansien väliin tietopaketti siitä, minkälaisella rungolla hyvää kampusradiota voisi lähettää. Kokosimme siis kampusradiolle toimintasuunnitelman, johon mahdolliset kampusradion tekijät voivat perehtyä, ja jonka avulla toimivaa kampusradiota tehdään. Toimintasuunnitelma toteutettiin digiversiona.

Pohjustimme produktiota tekemällä opinnäytetyömme tutkielmaosuuden siitä, millainen on hyvä kampusradio. Tutkielmasta saimme tarvittavaa tietoa, joka auttoi meitä käytännöllisen toimintasuunnitelman kokoamisessa. Lopullinen toimintasuunnitelma sisältää kampusradion alustavan sisältösuunnitelman ja vuosikellon, tietoa markkinoinnista, suunnitelman lähetysajoista ja –muodosta sekä tekijätiimistä ja kampusradion rooleista.

In English:

The idea for the production came from our teacher Kati Teirikko who teaches radio journalism in Oamk. She had knowledge about the plans for future campus radio at the Linnanmaa campus. Together with her we got an idea that the campus radio needs further research and a good strategy before any concrete steps can be taken.

We want the strategy to give insight for those who want to be part of a functional campus radio. The aim was to gather information in one document about the steps that needs to be taken in order to create a practical entirety around a campus radio.

As a background research we did a thesis about how  is a progressive the campus radio formed. From the thesis we got useful information that helped us to form more practical standpoints for the strategy. In the final version of the strategy there is useful knowledge about content, broadcasting, marketing and organization.


Tekijät:
Sampo Nevalainen – Tekijätuottaja
Jenna Louhela – Tekijä