Viestintäsuunnitelma Oulun Kamppailuklubille | viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Oulun Kamppailuklubille | viestintäsuunnitelma | 2017

Opinnäytetyön produktiona toteutettu strateginen viestintäsuunnitelma Oulun Kamppailuklubille.

A communication plan for martial arts sports club.

Tekijä: Tuukka Hyttinen

636 | opinnäytetyön produktio-osa