Yöhuutoja | Kuvitettu runo- ja audioteos | 2023

855 | Opinnäytetyön produktio-osa | Minna Laamanen & Sara Juntunen

Yöhuutoja on Minna Laamasen ja Sara Juntusen keväällä 2023 valmistuva runoteos. Runoteos toteutetaan osana Oulun ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä. Laamasen runoja koristavat Juntusen luomat kuvitukset. Runoteos sisältää myös äänitettyjä runoja.  
Runot ovat syntyneet vuosien 2018-2023 välillä. Runot ovat syntyneet Laamasen omista kokemuksista, tunteista, unista ja mielenterveysongelmista.  
Teoksen Instagram-tili @yohuutoja sisältää yksityiskohtaisia postauksia teoksen synnyn taustoista ja tekijöistä. 
Yöhuutoja on lohdun ja surun ristiaallokkoa. Lukija pääsee sukeltamaan Laamasen yön pimeisiin tunteihin, kaihon hetkiin ja ahdistuksen ytimeen. Juntusen kuvitukset tukevat, lohduttavat ja avaavat uuden näkökulman. Audiorunot kuiskivat ja tykittävät tunteita korvakäytävien kautta kuulijan mieleen. 
 
Laamanen kertoo Yöhuutoja – teoksen kirjoittamisesta seuraavaa:  
“Runot lähtevät syntymään usein illalla ja yöllä. Tekstini ovat syntyneet melankoliasta ja pahasta olosta, mutta ehkäpä tulevaisuudessa oppisin kirjoittamaan myös hyvästä ja valosta. Vierastan tekstin jälkieditointia, mutta joskus teksteihin löytyy vielä hyvä lause, tai jokin sana ei toimi ja otan sen pois. En halua kuitenkaan editoida runoja liikaa, sillä tahdon pitää ne mahdollisimman koskemattomina luomisen jälkeen. Yöhuutoja koostuu erityyppisistä runoista ja teksteistä, niin lyyrisistä kuin päiväkirjamaisista ajatuksista. Olen halunnut kokeilla ja leikitellä, koska se on tässä projektissa mahdollista.”  
 
Juntunen kertoo kuvittamisesta Yöhuutoja -teoksen parissa:  
“Yöhuutoja -runoteosta kuvittaessa kaikki onkin lähtenyt tekstien pohjalta. Tällainen tapa kuvittaa on ollut uutta mulle, koen sen ehkä jopa helpommaksi, kun aiheet ovat sanoissa ja lauseissa. Ideat syntyvät nopeasti ja erityisesti runoutta on ollut mieleistä kuvittaa, sillä Minnan teksteissä on paljon tunnetta, symboliikkaa ja kauniisti kuvailtuja asioita. Olen valinnut kuvitustavaksi yksinkertaisen mustan tussin, sillä runoja on sen verran paljon, ettei yksityiskohtiin ollut loputtomasti aikaa. Toki kuvituksien on oltava myös tyylillisesti linjassa toistensa kanssa ja tämä toteutustapa helpotti sitä. Lisäksi piirroksia yhdistää ainakin viivan paksuuden vaihtelu ja henkilöiden kasvottomuus. “ 
 
Tervetuloa Yöhön. 
Jokaisen yön jälkeen koittaa aamu. 
 

 
Yöhuutoja -anthology is written by Minna Laamanen. The illustration of the piece is made by Sara Juntunen. The piece will be completed by the spring of 2023. Anthology is a part of Oulu University of Applied Scienses’ thesis in Media Studies. 
The anthology contains audio poetry. 

The poems are written in the years between 2018-2023. The poems is about Laamanen’s own experience, feelings, dreams and mentalhealth problems. 
The piece’s Instagram-account @yohuutoja has deeply detailed posts about the making of the book and its artists. 
Yöhuutoja is a riptide of comfort and griefe. The reader gets to dive in Laamanen’s dark hours of her nights, longing moments and the core of anxiety. Juntunen’s illustration supports, comforts and opens a new point of view. Audio poems whispers and storms the feelings through ear canals to listener’s mind. 
 
Laamanen tells about her writing on Yöhuutoja: 
“My poems starts to develop during the nights. The core of my poems are melancholy and dark feelings. Maybe one day I’ll learn to write about light and good feelings too. I usually don’t edit my poems afterwards. Sometimes I’ll figure a good sentence and I’ll add it or one word don’t fit to the text and then I’ll take it away. I don’t want to edit my poems and texts too much since I’ll like to keep them untouched after the writing process. Yöhuutoja contains different kind of texts, some f them rhymes and some of them are kind of like diary. I’ve wanted to play and try things, since it’s possible in this project.”  
 
Juntunen about her illustration on Yöhuutoja: 
“The illustration on Yöhuutoja -anthology started based on the poems. This way of illustrating has been new to me and in someway it feels easier since the themes are in the words and sentences. The ideas appear fastly ja it’s been especially nice to draw about the poems since there’s lot of emotions, symbolism and beautifully described things. I chose to do the drawings with simple black marker because I didn’t have time to make really detailed illustrations, since there were so many poems. The illustrations have to be the same style and in-line alltogether so this style made it easier. The drawings are also in-line because the people doesn’t have faces and the lines’ thickness varies.” 
 
Welcome to The night. 
After every night the morning rises.