MiesKehossa | Dokumenttielokuva | 2023

825 | Opinnäytetyön produktio-osa| Sini Meriläinen, Julia Ramstedt, Tiina Huovinen

MiesKehossa on n.30 minuutin lyhytdokumentti, joka käsittelee suomalaisen miehen näkemystä hänen kehonkuvastaan. Asiaa käsitellään kolmen suomalaisen miehen ja yhden asiantuntijan kautta.  

Dokumentti on kohdennettu kaikille ja erityisesti niille, joilla on vaikeuksia hyväksyä omaa kehonkuvaansa. Tavoitteena on saada parempaa käsitystä suomalaisen miehen kehonkuvasta ja tuoda laaja-alaisempaa hyväksyntää kaikille kehoille. 

MiesKehossa is a short documentary film about the finnish man’s body image through the interview of three finnish men and one expert on the matter. 

Documentary is for everybody, and especially for those, who have difficulties to accept their own body image. The purpose of the documentary is to get to know the finnish male body image better and to bring approval to every kind of bodies. 

Tekijät:  

Sini Meriläinen: ohjaaja, käsikirjoitus 
Julia Ramstedt: tuottaja, käsikirjoitus 
Tiina Huovinen: kuvaaja, editointi, käsikirjoitus