Tokassa | lyhytdokumenttielokuva | 2022

802 | Opinnäytetyön produktio-osa | Ellen-Maarit Juuso, Juuso Lievonen, Rami Kujala

Poronhoitajana keskellä ei mitään jo viidennessä sukupolvessa.  

Johan-Antti Juuso on 17-vuotias saamelainen nuori poronhoitaja, joka jatkaa perinnettä jo viidennessä sukupolvessa.  

Juhan-Antin osoite on noin 300 asukkaan kylässä Enontekiöllä, mutta asuu pääsääntöisesti kymmenen hengen kylässä. Juhan-Antti on ollut aktiivinen poronhoitaja jo 13-vuotiaasta asti, mikä erottaa hänet monesta saman ikäisestä suomalaisesta nuoresta. 

Monen 17-vuotiaan nuoren miehen alkuun kuuluu itsensä etsimistä, uuden kokeilua, erilaiset harrastukset ja ehkä muuttamista toiselle paikkakunnalle, jolloin päästään kokeilemaan itsenäistymistä ja vastuun kantamista. Vaikka Johan-Antti ei ole muuttanut omilleen, eikä tarvitse ehkä huolehtia sähkölaskun maksamisesta ajoissa, on hänen elämänsä jo nuoresta alkaen ollut suuren vastuun kantamista, jota muut saman ikäiset eivät pysty edes kuvittelemaan. Johan-Antti on Kaijukan kylän poronhoitajista nuorin. Hän viettää tokan kanssa 90 % arjestaan isänsä kanssa. Siihen kuuluu paimentamisen lisäksi merkitykset, erotukset ja ruokkiminen.  

Eteläisimmissä paliskunnissa poronhoitajat hoitavat poronsa aidatulla alueella. Kaijukan kyläläiset eivät. Porot kulkevat vapaana tuntureilla ja ihminen liikkuu poron mukana asutuksissa tuntureiden keskellä, joista on jopa 40 kilometriä lähimmälle autotielle. Vaikeassa maastossa kuljetaan siis moottorikelkoilla ja kesällä mönkijöillä. Porot ovat asuneet tällä alueella vuosisatoja, joten niin asuvat ihmisetkin.  

Dokumentti seuraa kesämerkintöjen tapahtumia. Vaatimet synnyttävät vasansa keväällä ja Kaijukan kyläläiset merkitsevät omansa itselleen keskikesällä. Kesämerkityspaikka on Pitsusjärvellä, n. 12 km Haltilta. Dokumentissa seurataan Juusojen perhettä. He ovat poronhoitajia jo viidennessä sukupolvessa. Johan-Antti on heistä viimeisin ja nuorin. Hän kertoo omin sanoin kesän rutiineista ja omista kokemuksistaan poronhoitajana. Dokumentin aikana käydään läpi, miten merkitykset alkavat ja mihin ne loppuvat, miksi ja miten asiat tehdään sekä miten poronhoitajan elämä vaikuttaa nuoreen mieheen. Millä tavoin vuosisatoja vanha ammatti on muuttunut? 

———- 

Life of a fifth-generation reindeer herder in the middle of nowhere. 

Johan-Antti Juuso is a 17-year-old Sámi young reindeer herder who continues the tradition in the fifth generation. 

Juhan-Antti’s home address is in the village of Enontekiö with about 300 inhabitants, but he mainly lives in a village of ten people. Juhan-Antti has been an active reindeer herder since the age of 13, which distinguishes him from many young Finns of the same age. 

For many 17-year-olds, the life involves finding themselves, trying out new things, pursuing different hobbies, and perhaps moving to another location to become independent and take responsibility. Although Johan-Antti has not moved and may not have to worry about paying his electricity bill on time, he has had a great responsibility from an early age that other people of the same age cannot even imagine. Johan-Antti is the youngest of the reindeer herders in Kaijuka village. He spends 90% of his daily life with his father and the reindeer herd, or “tokka”. 

In the southernmost areas, reindeer herders take care of their reindeer in a gated area. The villagers of Kaijuka do not. The reindeer walk freely in the wilderness and a people move with the reindeer from settlement to settlement, many of which are up to 40 kilometers away from the nearest road. In difficult terrain, the herders use snowmobiles and ATVs to move around. Reindeer have lived in this area for centuries, and so do the people. 

This documentary follows the events of the summer reindeer markings. Reindeer give birth in the spring and the villagers of Kaijuka mark their own calf in the middle of summer. The place of summer markings is in Pitsusjärvi, about 12 km from Halti. The documentary follows Juuso’s family. They are reindeer herders in the fifth generation. Johan-Antti is the latest and youngest of them. He talks in his own words about the summer routines and his own experiences as a reindeer herder. The documentary goes through how the markings begin and end, why and how things are done, and how all of this affects a young man. In what ways has the centuries-old profession changed? 

Tekijät:  

Ellen Maarit Juuso – ohjaaja, käsikirjoittaja, kuvaaja, editoija 
Juuso Lievonen – director of photography, kuvaaja, laitevastaava, värimäärittelijä
Rami Kujala – tuottaja, graafinen suunnittelija, äänivastaava