Nuorten tieto- ja neuvontapalvelun tietoalueen uudistaminen | Web

732 | Opinnäytetyön produktio-osa  | Nuorten tieto- ja neuvontapalvelun tietoalueen uudistaminen | 2019 

Oulun kaupungin nuorten tieto- ja neuvontapalvelun tietoalueen sisältöjen uudistaminen uutta verkkopalvelua varten. Sisällössä käytetään tekstiä ja kuvaa, minkä lisäksi sisällön tulee noudattaa laissa määrättyjä julkisten verkkopalveluiden saavutettavuusvaatimuksia. Kohderyhmänä ovat oululaiset alle 30-vuotiaat nuoret. Sisältö otetaan käyttöön viimeistään uuden verkkopalvelun julkaisun yhteydessä syksyllä 2020. 

Updating the content of the information area of ​​the youth information and counseling service of the City of Oulu for a new online service. Content uses text image and must comply with the statutory accessibility requirements for public online services. The target group is young people under the age of 30 in Oulu. The content will be deployed no later than the launch of the new online service in autumn 2020. 

Tekijä: Antti Tauriainen 

Tuotanto verkossa: https://nettinappi.fi/tietoalue/