EMUUT – julistesarja | Graafinen tuotanto

Suomen mytologiassa kaikella on äiti eli emuu. Tämä julistesarja keskittyy kuvaamaan yhdeksää äitiä monien kymmenien joukosta. Julistesarja on toteutettu vesiväreillä ja yksityiskohdat on maalattu kultaisella musteella. 
Fyysisissä julisteissa kultaiset yksityiskohdat on lisätty painon jälkeen käsin maalaten. 
 
Tekijä: Janika Kaunio 
688 | Opinnäytetyön produktio-osa 

EMUUT | Poster serie | 2019

In Finnish mythology everything has a mother, emuu. This series of posters shows nine mothers out of many. The serie has been painted by hand with watercolors and the golden details have been painted with golden ink.  
The golden details that can be seen in the physical posters have also been painted by hand with golden ink afterwards.  
 

By: Janika Kaunio 
688| Production part of thesis.