Kauppakeskus Valkean jouluilme | visuaalinen ilme

Tuotannossa tehtiin visuaalinen ilme Kauppakeskus Valkean joulunajan tapahtumille. Tapahtumia olivat Joulunavaus, Jouluviikonloput, Joulutori ja Joululahjavalvojaiset. Lisäksi tehtiin animaatiota tukemaan tapahtumamarkkinointia. Tuotokset julkaistiin Valkean markkinointikanavissa kuten infonäytöillä, sanomalehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Työn tilaaja oli Osuuskauppa Arina.

Production was a visual identity for Christmas events of Kauppakeskus Valkea. There were four different events. Production included also animations to support event marketing. Results of the production were published Valkea’s marketing channels as if info-tv, newspaper and social media. Productions customer was Osuuskauppa Arina.

Matleena Muotkavaara, visuaalinen suunnittelu, animointi

650 | Opinnäytetyön produktio-osa | 2017