Perusjätkät – Keskellä | animoitu musiikkivideo

Perusjätkät – Keskellä | Animoitu musiikkivideo (Sight&Sound lab) | 2017

Animated music video.

 

Work group:

Jenna Hepo-oja: lead character animator
Saara Holappa: sidecharacter animator
Krista Tyni: Background artist
Anssi Vieruaho: scene animator

665 | lab-tuotanto