Somevideotuotantoa Yle Kioskille | journalistinen somevideo

[kad_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=INb9aB7iVQs” ]

Somevideotuotantoa Yle Kioskille | Journalistinen somevideo | 2017

Produktiossa työskentelin neljä viikkoa Yle Kioskin toimituksessa journalistisen somevideon parissa. Tuloksena syntyi kaksi työparin kanssa tehtyä journalistista somevideota, jotka julkaistiin Yle Kioskin sosiaalisen median kanavissa. Toinen käsitteli raittiita nuoria, toinen maahanmuuttajan ja maahanmuuttokriittisen tutustumista. Lisäksi avustin kahden muun videon teossa.

I worked for four weeks at Yle Kioski’s editorial office with journalistic video on social media in the production. The result was two journalistic videos on social media which I made with co-worker, published in Yle Kioski’s social media channels. The other one was dealing sober young people, the other immigrant and immigration critic getting to know each other. I also helped with two other videos.

Tekijä: Eeva Kuivas

640 | Opinnäytetyön produktio-osa

[kad_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=6uwB795m3qk&feature=youtu.be” ]