PahkiSpeksi 2017 | graafinen ulkoasu

PahkiSpeksi 2017 | graafinen ulkoasu | 2017

Opinnäytetön produktioni koostui graafikkovastaavan työtehtävistä teatterimusikaalissa. Pahki ry:n vuosittain järjestettävä, improvisaatiota hyödyntävä musikaaliteatteri noudattaa vanhimpia opiskelijaperinteitä, ja on tärkeä osa opiskelijakulttuuria. Työssä suunniteltiin ja toteutettiin työryhmän voimin näytelmän graafinen ilme, jota hyödynnettiin markkinoinnissa, tiedottamisessa ja hankkeen sisäisessä sekä ulkoisessa viestinnässä.

Visual design for PahkiSpeksi 2017.

Tekijä: Annariina Hietanen

629 | opinnäytetyön produktio-osa