Totuus vai onko se tehtävä?|Proosakäsikirjoitus|2021

793 | Opinnäytetyön produktio-osa | Saara Pasanen

Noora työskentelee asianajajana ja haaveilee papereidensa takaa kiireellä päällystetyistä kaduista, suurkaupungin tuoksusta ja opiskelupaikasta. Paikallinen harrastelijateatteri tuntuu mukavuudestaan huolimatta ahtaalta ja tunkkaiselta, ja Noora päättää tavoitella haavettaan vielä viimeisen kerran.  

Venla elää ruuhkavuosia töiden, reissutyötä tekevän miehen ja pienen lapsen kanssa. Ura kirjailijana on toistaiseksi päättynyt pisteeseen, ja uusi työpaikka odottaa Venlaa kesän takana.  

He kohtaavat toisensa käytävillä. Hentoina, vahvoina, epävarmoina ja varmempina kuin koskaan. Elämät sekoittuvat, maistuvat tupakalta ja liian kuivalta viiniltä. Todellisuus ja jokin tapahtumaton kietoutuvat keskenään, rikkovat aikajanaa.  

Se, mikä ei ole todellista, on oikeasti olemassa.   

Noora is working as a lawyer. Behind her papers, she`s dreaming of busy streets, the smell of metropolis and a degree place. Despite of the ease of the local amateur theatre, it feels narrow and stuffy for her, and she decides to pursue her biggest dream for one last time.  

Venla is living her busy years. She tries to handle her work, a small child and a husband who travels a lot because of his work. Venla`s career as an author has reached a full stop for now and a new job is waiting for her behind summer.  

They meet each other at the hallways. Delicate, strong, insecure, and doubtless as ever. Lives intermingle, smell like cigarettes and white wine. Reality and something that hasn`t happened yet, intertwine with each other, and break the timeline.  

The things that are not real, are existing.  

Saara Pasanen – Tekijätuottaja